Föreningsstöd

 

Distriktets föreningspott 2024

Som en förening i IOGT-NTO Väst kan ni söka bidrag ur distriktets föreningspott. Bidraget ska användas antingen till att öka föreningens verksamhet, till att öka engagemang i föreningen eller till värvningsinsattser.

Varje förening kan söka upp till 10 000 kr per år.

Ansökan för bidrag under 2024 hanteras löpande.

 

Kriterier

(Kortfattat)

  • Sökande IOGT-NTO-förening skall ha haft årsmöte enligt stadgarna och styrelsen skall ha fått ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. Årsrapport för föregående års verksamhet skall vara inskickad. Mer än hälften av föreningens medlemmar skall vara betalande medlemmar vid tiden för ansökan och minst 5 betalande medlemmar.
  • Stödet betalas ut endast till bank eller postgirokonto som är registrerat på föreningens tillhörande organisations nummer.
  • Medlen skall i första hand användas till att öka föreningens verksamhetsgrad, till ökat medlemsengagemang eller medlemsrekrytering.
  • Samverkan med NBV, Våra Gårdar, annat förbund inom nykterhetsrörelsen eller liknande är önskvärt.
  • Egeninsats såsom egna pengar, ideell tid, lokalkostnader eller liknande skall anges i ansökan.

Till Ansökningsformuläret

Fullständiga kriterier

Redovisning föreningspott  

 

STIPENDIER OCH FONDER

Läs mer om de stipendier och fonder som du som medlem i IOGT-NTO kan söka bidrag från.

Stipendier och fonder