Ansökan IOGT-NTO Väst föreningspott

Ansökan IOGT-NTO Väst föreningspott

    (kryssa i ett eller flera)
  • (gata, postnummer och ort)
  • (t.ex. antal nya medlemmar, antal aktiviteter)
  • (vilka aktiviteter som kommer genomföras)
  • (egna pengar, ideell tid, lokalkostnader eller liknande skall anges)