Återrappotera IOGT-NTO Väst:s Föreningspott

(namn, telefon)
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Kort beskrivning av vad medlen använts till samt resultatet såsom medlemsvärvningar, genomförda aktiviteter med deltagarantal, bilder med mera.
Både intäkter/bidrag/egeninsats och kostnader
Max filstorlek: 5 MB.

Frågor? Kontakta [email protected]