Föreningsstöd

 

Distriktets föreningspott 2021

Som förening i distrikt väst kan ni söka bidrag ur distriktets föreningspott. Bidraget skall användas till att öka föreningens verksamhet, till fler engagemang eller till värvningsinsattser.

I potten finns  60 000 kr och som förening kan ni söka 10 000 kr per år.

Ansökan för bidrag under 2021 hanteras löpande.

 

Kriterier
  • Sökande IOGT-NTO-förening skall ha haft årsmöte enligt stadgarna och styrelsen skall ha fått ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. Årsrapport för föregående års verksamhet skall vara inskickad. Mer än hälften av föreningens medlemmar skall vara betalande medlemmar vid tiden för ansökan och minst 5 betalande medlemmar.
  • Stödet betalas ut endast till bank eller postgirokonto som är registrerat på föreningens tillhörande organisations nr.
  • Medlen skall i första hand användas till att öka föreningens verksamhetsgrad, till ökat medlemsengagemang eller medlemsrekrytering.
  • Samverkan med NBV, Våra Gårdar, annat förbund inom nykterhetsrörelsen eller liknande är önskvärt.
  • Egeninsats såsom egna pengar, ideell tid, lokalkostnader eller liknande skall anges i ansökan.

Till webbformulär

Fullständiga kriterier

Ansökan IOGT-NTO Väst föreningspott utskrift 

Redovisning föreningspott 2020 utskrift 

 

STIPENDIER OCH FONDER

Läs mer om de stipendier och fonder som du som medlem i IOGT-NTO kan söka bidrag från.

Stipendier och fonder