Från första mötets öppnande till finansiell stabilitet

Den första svenska logen, Logen nr 1 Klippan, bildades av ett 40-tal personer under ledning av baptistpredikanten Olof Bergström den 5 november 1879, hemma hos poliskonstapel Hagman vid Fyrmästaregatan i Masthugget i Göteborg. Föreningen finns såklart fortfarande kvar och har idag 160 medlemmar.

Huset som låg inne på gården är rivet sedan länge men platsen hedras av idag av stor träskulptur

Nykterhetsrörelsen har sedan starten haft ett starkt fäste i området som idag utgör IOGT-NTO Väst.
Efter sammanslagning av IOGT och NTO 1970 så genomförde IOGT-NTO sin första ordinarie kongress i Vänersborg 1971.
En av våra folkhögskolor, Wendelsberg, finns i Mölnlycke som startade redan 1908 av NGTO och som idag drivs av IOGT-NTO.
Miljonlotteriet som grundades 1964 av Stig Kroon har sitt säte och huvudkontor i Mölnlycke.