Antal ombud som förening får skicka till distriktsårsmöte. Listan uppdateras med jämna mellanrum dock inte i realtid. 

TILL ANMÄLAN

Förening / krets  Bet medlemmar 
2021-12-31
Antal ombud Anmälda
ombud
Borås 164 5 4
Klippan 158 5
17 Thor 99 3 3
Hisingen 83 3 2
Westgöten 59 3 3
39 Polhem 55 3 3
Mimer 52 3 2
Solglimten 51 3 3
Gustav Wasa 50 2 2
Morgonstjärnan 49 2 2
Friska viljor 48 2 2
Melleruds hopp 45 2 2
IOGT-NTO Skadevi 43 2
Skatås 35 2
Trygghet 35 2
Mölndal 34 2
Ihärdig 32 2 2
Thorsten Rüttenschölds minne 32 2
Trollhättan 32 2 2
Unga viljor 32 2 2
Vinterny 31 2 2
Kamratringen 30 2
Biskopsgården 28 2 1
Göta framtid 28 2 2
Engelbrekt 27 2 2
Klipprosen 27 2
Nya Bohus 26 2
Ledstjärnan 24 2
Vikingen 24 2 1
Dalblomman 23 2
Valkyrian 22 2
Nya stjärnan 20 2 2
Carl XV 19 2 2
Kvillebäcken 18 2
Kamraten 17 2 2
Lindberget 17 2
Endräkt/Manhem 16 2
Starke 16 2 2
Carl IX 15 2
Lidköpings väl 14 2
Ryrs framtid 14 2
Salem 13 2
Fast vänskap 12 2
Vulcan 11 2
Skaraborg 9 2
Göta 7 2
Bosniska församlingen 6 2
Thor Torsö 6 2
Unga krafter 6 2
Arete 5 2
Guldkrokens ros 5 2
IOGT-NTO Gothenburg softcore 5 2
IOGT-NTO Integrationscenter 5 2
IOGT-NTO Nyktra bröder 3 2 2
IOGT-NTO Somaliska kulturföreningen 2 2
Älvsborgskretsen 1 1
Mittenkretsen 1 1
Norra Dalskretsen 1
Varakretsen 1 1
Boråskretsen 1 1