Nu är det årsmötestider eftersom alla föreningar inom IOGT-NTO ska hålla årsmöte senast sista februari varje år.

För att mötet ska vara beslutsmässigt behöver minst fem föreningsmedlemmar vara närvarande. Kom därför ihåg att skicka ut kallelsen i god tid, minst 4 veckor innan årsmötet börjar.

När årsmötet har hållits ska en årsrapport skickas in till IOGT-NTO-förbundet via formuläret i medlemsregistret. Alla föreningar ska årligen skicka in årsrapport, för att få föreningsbidrag och information från förbundet. 50 kr per betalande medlem 2021-12-31 betalas ut innan sommaren till föreningar som genomför årsmöte och skickar in sin årsrapport senast 30 april. Behöver ni hjälp med att skicka in årsrapporten så kan distriktets team av verksamhetsutvecklare hjälpa till med detta.

Här nedan hittar du mer matnyttigt hjälp för din förening.
Mallar Inför Årsmötet