Alkoholpolitisk utmaning

En av IOGT-NTO:s främsta styrkor är våra medlemmar och dess påverkan på lokala och regionala politiker. Samverkan med viktiga aktörer på området, till exempel ideella föreningar, ANDT-samordnare och kommuner gör att vi når fler med vårt budskap. Du och din förening gör skillnad!

Anta utmaningen!

Gör något av följande aktiviteter, samla poäng och stärk er föreningskassa.

Drogkamp – 10 poäng
Genomför en drogkamp med lokala politiker (i samarbete med LNF)

Anordna föreläsning  – 5 poäng
Om t.ex. Gårdsförsäljning, Alkohol och cancer, Systembolagets rapport.

Studiecirkel i alkoholpolitik – 5 poäng
Här är några tips på studiematerial: Gårdsförsäljningsrapporten, Djävulsdansen, Droghandboken – guide för föräldrar och andra nyfikna, Alkokoll. För fler tips på material kontakta NBV.

Publicera insändare  – 3 poäng
Varje publicerad insändare kring alkoholpolitik i lokal media ger 3 poäng.

Samla ihop 10 poäng och få 1000 kr till föreningskonto. Lyckas föreningen samla ihop 15 poäng är belöningen 2000 kr. Börja redan idag!
Utmaningen pågår september till 31 december 2021. Utfallet och info om föreningarna publiceras på vår hemsida och Facebook i januari 2022.
Anmäl er till utmaningen via vast@iogt.se

Skriv ut och sätt upp en affisch i er föreningslokal. Skriv ut