Vingård, bakgård, skolgård

Vår kampanj Vingård, bakgård, skolgård som hade sitt startskott under Folknykterhetens vecka har väckt engagemang och fått stort genomslag. Många föreningar i Väst har engagerat sig i frågan vilket bland annat uppmärksammats i lokala tidningar och sociala medier. Arbetet med att sprida kunskap om konsekvenserna av gårdsförsäljning fortsätter. Nedan hittar du en kort beskrivning varför denna fråga är viktig att sprida kunskap kring.
Vingård, bakgård, skolgård – IOGT.se 

Varför spelar det roll var och hur alkohol säljs – egentligen?

Gårdsförsäljningsfrågan – att alkohol ska tillåtas att säljas av lokala producenter och inte bara på Systembolaget – är just nu en skållhet potatis inom svensk politik. Men varför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs – egentligen?

FLER FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN AV ALKOHOL ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN

Att begränsa tillgängligheten av alkohol genom att reglera såväl öppettider som antalet försäljningsställen är en viktig nyckel för att minska alkoholskador i samhället. Med fler försäljare så ökar butikstätheten och det skulle krävas stora resurser för att säkerställa att öppettider och åldersgränser faktiskt hålls.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET LEDER TILL ÖKAD ALKOHOLKONSUMTION

En omedelbar konsekvens av ökad tillgänglighet av alkohol är en kraftigt ökad alkoholkonsumtion, något som forskare och experter inom folkhälsa har slagit fast i en rad studier. I en sammanslagning av 18 studier kunde medianökningen av alkoholkonsumtion uppmätas till hela 44,4 procent efter att marknaden öppnats för privata aktörer!

 

DE STÖRSTA FÖRLORARNA ÄR BARN OCH UNGA

400 000 barn och unga i Sverige lever med en förälder som redan dricker för mycket. En ökad tillgänglighet på alkohol skulle i dessa familjer vara inget mindre än förödande.
…och just därför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs.

För konkreta tips på vad du och din förening läs mer här:
Gårdsförsäljningskampanjen
material för föreningar – IOGT.se