Valmöte genomfört

Den 13 april genomfördes det första valmötet som dessutom var helt digitalt.

Tidigare kongress beslutade att man numera kommer att ha distriktsårsmöte vartannat år. Det år som det är kongressår kommer man istället att ha valmöte.
20 föreningar hade utsett ombud till valmötet trots svårigheter med att genomföra fysiska föreningsårsmöten på grund av pandemin. Valmötet utsåg i sin tur ombud till årets kongress (28 juni- 4 juli). Mötet valde också ombud till övriga organisationers möten där IOGT-NTO har rösträtt. Dessutom var det fyllnadsval till styrelsen. Läs mer på vast.iogt.se om de val som gjordes.
Möteskvällen avslutades med ett kulturprogram i form av en digital chokladprovning.

 

Ombud till IOGT-NTO:s kongress 28 juni-4 juli 

Petra Grönhaug  Ulricehamn
Marcus Andersson  Göteborg
Ola Andersson  Götene
Jenny Gustavsson  Göteborg – ombudssamordnare
Björn Lanefelt  Skene
Lars-Ove Källström  Alingsås
Lars Westh  Skövde
Jan-Åke Jansson  Dals-Långed
Sahlemariam Tesfai  Skara
Marja Jansson  Mellerud
Tove Achrenius  Göteborg
Peter Malmqvist  Mölndal
Jessica Rembeck  Borås

Ersättare
 
Maria Emilsson  Göteborg
Nils-Erik Söderqvist  Brålanda
Agneta Andersson  Töllsjö
Mattias Edquist  Göteborg
Peter Söderstedt  Nygård
Egon Frid  Vara
Siv Hallbert  Mölnlycke
Bo Bergman  Göteborg
Cariina Sundström  Skene
Rolf B Carlsson  Göteborg
Ulf Nilsson  Göteborg
Eva Nilsson  Göteborg
Björn Borgström  Göteborg
Lovisa Berglind  Göteborg


Ombud till Kuggavik 25 april  

Marcus Andersson  Göteborg
Eva Nilsson  Göteborg
Ulrika Persson  Töllsjö
Cariina Sundström  Skene
Ola Andersson  Götene

Ersättare
Jan Gunnarsson  Uddevalla
Björn Lanefelt  Skene


Ombud till Länsnykterhetsförbundet den 24 april

 

Olof Wiking  Trollhättan
Ola Andersson  Götene
Egon Frid  Vara
Marcus Andersson  Göteborg
Eva Nilsson  Göteborg
Kerstin Ekman  Borås
Ulf Nilsson  Göteborg

Ersättare
 
Jan Gunnarsson  Uddevalla
Cariina Sundström  Skene
Evert Norrman  Mellerud


Ombud Folkhögskolornas årsmöte 20-21 november

 

Petra Grönhaug  Ulricehamn
Mattias Edquist  Göteborg

Ersättare
  
Ola Andersson  Götene
Siv Hallbert  Göteborg
Olof Wiking  Trollhättan
Tove Achrenius  Göteborg