Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv.

Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

I den svenska coronastrategin lyser alkholkonsumtionens roll och konsekvenser med sin frånvaro.  Därför ville forskarna bakom rapportserien Alkoholen och samhället titta närmare på vilken roll alkoholkonsumtionen spelar vid spridning av coronaviruset och insjuknande i covid-19.

Rapporten för 2021 handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret och vilken betydelse det har för smittspridning samt hur alkoholen påverkar människors beteende i samband med detta.  Rapporten undersöker även hur pandemins effekter – såsom oro, social isolering, arbetslöshet med mera – har påverkat alkoholkonsumtionen samt hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat på dessa utmaningar.

 

Ladda ned rapporten