Till föreningsordförande eller lokalt verksamhetsansvariga i IOGT-NTO Väst

IOGT-NTO:s förhållningssätt till verksamhet under pandemitider

IOGT-NTO fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd under coronapandemin.
Speciellt viktigt är att följa de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat om och
här kan du läsa vad dessa innebär https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

IOGT-NTO-förbundets tolkning av de allmänna råden är att ingen verksamhet som innebär fysiska möten eller träffar ska genomföras, i de regioner där de lokala allmänna råden trätt i kraft.
Distriktet delar denna tolkning och ställer sig så klart bakom förbundsstyrelsen i denna fråga.

Pumpen

När det gäller frågetävlingen Pumpen, så kommer den att anordnas den 19 november, här kan du läsa mer http://pumpeniogtnto.se/ Med de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten, så ser vi ingen möjlighet till att några lag kan ses fysiskt, utan vi ber om er förståelse för att alla måste deltaga digitalt.

Föreningar som är lokalägare

De föreningar som är lokalägare och som hyr ut sina lokaler till externa arrangörer har ett ansvar i att fundera över hur många människor som verkligen kan vara i lokalen under denna tid och att föra ett samtal med hyresgäster om detta. Även om den som anordnar arrangemang är ansvarig, så vill inte IOGT-NTO att det finns risk för smittspridning i våra lokaler. Lokalägande föreningar som är medlemmar hos Våra Gårdar har fått information om möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka uteblivna inkomster från uthyrning eller annan inkomstbringande verksamhet. Läs mer på www.varagardar.se

Som en av landets största medlemsorganisationer har alla föreningar och verksamheter inom IOGT-NTO ett stort ansvar att föregå med gott exempel och visa både mod och ansvar i denna svåra tid. Att ringa medlemmar och hålla kontakt digitalt är viktigt, minst lika viktigt som att avstå från fysisk verksamhet.

Läs mer och håll dig uppdaterad här 

Håll i, håll ut och ta hand om er!

Med vänliga hälsningar
Petra Grönhaug
Distriktsordförande IOGT-NTO Väst

För specifika frågor och funderingar kring detta, kontakta Teamchef Robert Kaskas 0733-726244 eller via epost [email protected]