Berätta om ert föreningsliv

Vårt Medlemsblad kommer ut två gånger per år och innehåller bland annat kommande föreningsevenemang. Bladet publiceras här på hemsida, skickas via mejl, men även brevledes till alla medlemmar som inte har registrerat en e-postadress i vårt medlemsregister.

Vill ni också berätta om er verksamhet?
Mejla in ert höstprogram till oss, på [email protected], senast 22 maj för att vara med i IOGT-NTO Väst:s medlemsblad samt här på vår hemsida under föreningsevenemang.